Odpovede na najčastejšie otázky ohľadom HA.
Chcete sa stať členom Horse Academy? Neváhajte a pošlite prihlášku!
Virtuálna jazdecká škola prvá svojho druhu vôbec! Túžiš sa pravidelne vzdelávať v oblasti koní a jazdectva? Horse Academy ti túto možnosť prináša! Podaj prihlášku, urob prijímačky a staň sa študentom našej školy. Pravidelné chodenie na semináre, plnenie si úloh a správne staranie o koňa, ktorý ti bude pridelený ti môže zaručiť rôzne privilégia.
Tak sa neboj stať našim členom!

Cor unum et anima una

white-dressage-horse-t-shirts_design.png
Ročné obdobie: LETO

O Horse Academy

Horse Academy ( skr. HA ) je virtuálna škola jazdectva, kde získate teoretické schopnosti, ktoré, ak máte možnosť, môžete aplikovať v praxy. HA je prvá svojho druhu a sme na to veľmi hrdí.

Horse Academy bola založená mladou slečnou, ktorej sa nepáči moderné jazdenie, pretože je plné sily a násilia. Preto sa rozhodla založiť tento projekt, v ktorom pod vedením jej trénera chce šíriť osvetu v konskom svete a navrátiť modernú spoločnosť k prirodzenej komunikácii zo sedla. 
Aby mali ľudia záujem, rozhodla sa pre staré známe a overené škola hrou


Ako to tu chodí?

Najprv musíte podať prihlášku, ktorá bude zaregistrovaná. Prihlášku podáte zaslaním správy ( v zápätí stránky ). Pozor, zohľadňuje sa aj spôsob podania prihlášky, tak si dajte záležať na forme textu, nech to má oslovenie, jadro a pozdrav. Následne obdržíte odpoveď, ak bude prihláška akceptovaná tak aj s odkazom na prijímací test.
Po vyplnení prijímacieho testu v priebehu týždňa dostanete rozhodnutie.

Do HA budete registrovaný ako študent-začiatočník. Každý týždeň sa budú konať semináre. Za účasť na seminároch budú udeľované body, študent za tri mesiace musí mať 500 bodov, aby mohol postúpiť do ďalšieho semestra. Jeden semester trvá 3 mesiace, no na konci každého sú semestrálne skúšky, ktoré musíte splniť na 75% aby ste boli pustený do ďalšieho mesiaca. V opačnom prípade musíte opakovať mesiac, avšak všetky body, ktoré ste počas toho mesiaca nadobudli, budú neplatné.
Každým semestrom sa zvyšuje vaša úroveň a teda aj váš status. 
HA má 6 statusov: 
○ začiatočník
○ mierne pokročilý
○ pokročilý
○ vysoko pokročilý
○ profesionál
○ lektor

Každý status je o niečo náročnejší, no zároveň vaše práva a privilégia v HA stúpajú. Podrobne budete informovaný e-mailom, keď sa na danú úroveň dostanete.
Študent, ktorý dosiahne status lektora, má najvyššie práva. Vedie semináre, rôzne aktivity, udeľuje body a kontroluje študentov v ich aktivitách. Lektor sa ďalej vzdeláva dobrovoľne, nie je povinný skladať skúšky, no na požiadanie študenta môže byť preskúšaný.
Každému študentovi bude pridelený kôň podľa jeho schopností. Každý semester dostane iného, lepšieho koňa. O tohto koňa sa študent musí pravidelne starať, využíva pri tom vedomosti nadobudnuté zo seminárov, ktoré sú podmienkou. Je to tak preto, aby lektor overil, že študent porozumel vykládanej látke. Podľa kvality starania o koňa sú študentovi udeľované body.
Ak študent z objektívnych príčin nie je schopný starať sa o prideleného koňa pravidelne každý deň, po dohode HA tento fakt zohľadní. 

Študenti HA počas semestra dostávajú špeciálne úlohy, ktoré sú dvojakého typu: dobrovoľné a povinné. Pri splnení dobrovoľnej úlohy môže študent získať body, ktoré potrebuje do postupu do ďalšieho semestra. Ak nesplní povinnú úlohu, nepostúpi do ďalšieho semestra až kým ju nevykoná, avšak semester opakovať nemusí a nadobudnuté body mu zostávajú.

Študenti sa môžu zúčastňovať rôznych aktivít. Vysoko pokročilý a vyšší môžu zakladať kluby, písať články pre HA, každý študent sa môže zúčastňovať pretekov so svojim koňom, prípadne sa navzájom doučovať - ak niektorý študent zmeškal seminár, po dohode s iným študentom, no najlepšie s lektorom, si tento seminár môže dobrať.

Všetky semináre a akcie budú vždy včas oznámené na nástenke oznamov, ktorú nájdete na úvodnej stránke.
Upozorňujeme, že pre správne zobrazenie všetkých stránok je nutné oficiálne registrovanie prostredníctvom registračného formuláru!
Študent mesiaca:
Študent semestra:
Najlepší študent:




Máte akékoľvek otázky ohľadom Horse Academy? Informujte sa na mailovej adrese horseacademyinfo@gmail.com
Všetky práva vyhradené!
U každého článku prevzatého od iného autora uvádzame meno autora a zdroj.
Upozornenie! Niektoré stránky, napr. klubovňa, sa vám nezobrazujú kým sa neprihlásite!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one