Odpovede na najčastejšie otázky ohľadom HA.
Chcete sa stať členom Horse Academy? Neváhajte a pošlite prihlášku!
Virtuálna jazdecká škola prvá svojho druhu vôbec! Túžiš sa pravidelne vzdelávať v oblasti koní a jazdectva? Horse Academy ti túto možnosť prináša! Podaj prihlášku, urob prijímačky a staň sa študentom našej školy. Pravidelné chodenie na semináre, plnenie si úloh a správne staranie o koňa, ktorý ti bude pridelený ti môže zaručiť rôzne privilégia.
Tak sa neboj stať našim členom!

Cor unum et anima una

white-dressage-horse-t-shirts_design.png
Ročné obdobie: LETO

○ Čo je to Horse Academy ( skr. HA ) ?
          Virtuálna škola jazdectva, kde získate teoretické schopnosti, ktoré, ak máte možnosť, môžete aplikovať v praxi.

○ Kedy bola HA založená?
         25.6.2012

○ Čo znamená "Cor unum et anima una"?
          Znamená to jedno srdce a jedna duša. Týmto citátom HA naráža na prirodzenú a nenásilnú komunikáciu s koňom.

○ Čo sú to semináre?
          Odborné prednášky o koňoch a jazdectve, prispôsobené úrovni študenta.

○ Ako a za čo sú udeľované body?
          Body sú udeľované v prvom rade za účasť na seminároch a to podľa aktivity a dĺžky účasti ( meraná od prvého po posledný príspevok ). Ďalej sa body udeľujú za staranie o koňa ( pozor, za nesprávne staranie sú body odoberané a študent je povinný absolvovať komisionálny seminár ) a rôzne aktivity.

○ Aký dlhý je jeden semester a čo obnáša?
          Jeden semester sa skladá z 3 semestrálnych mesiacov. Na záver prvého a druhého z nich študent musí absolvovať test, z ktorého je hodnotený. Tento test nie je obmedzený na minimálny počet percent a jeho nesplnenie nie je nijak sankciované. Na konci tretieho semestrálneho mesiaca študent musí absolvovať záverečný test, ktorý musí splniť na 75% pre postup do ďalšieho semestra. 

○ Ako sa starať o koňa?
          O koňa sa starať čo najpríkladnejšie, úkony popisovať podrobne, aby lektor mohol posúdiť, či študent správne vykonáva úkon. Študent pri staraní sa o koňa musí zohľadňovať, že aj kôň má určité hranice, nemôžete s ním trénovať 5x za sebou v jeden deň, aby ste si nahnali zápisy.  

○ Ako prebiehajú preteky?
          Študent sa dohodne s lektorom na dni a čase, kedy sa stretnú v testovacej miestnosti a tak lektor dáva študentovi otázky z danej disciplíny. Študent musí odpovedať rýchlo, stručne a výstižne. Ak lektor usúdi, že študent odpovedá neprimerane dlho, udelí študentovi 3 trestné body. V prípade, že študent nepozná odpoveď, včas to oznámi lektorovi, aby nedošlo k nedorozumeniu.

Máte ešte nejaké otázky? Pýtajte sa v klubovni, naši študenti a lektori vám radi pomôžu.
Upozorňujeme, že pre správne zobrazenie všetkých stránok je nutné oficiálne registrovanie prostredníctvom registračného formuláru!
Študent mesiaca:
Študent semestra:
Najlepší študent:
Máte akékoľvek otázky ohľadom Horse Academy? Informujte sa na mailovej adrese horseacademyinfo@gmail.com
Všetky práva vyhradené!
U každého článku prevzatého od iného autora uvádzame meno autora a zdroj.
Upozornenie! Niektoré stránky, napr. klubovňa, sa vám nezobrazujú kým sa neprihlásite!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one